Algemene Voorwaarden

Mijn algemene voorwaarden vindt u op deze link: Algemene Voorwaarden (PDF)

Samenvatting

Algemene voorwaarden zijn vaak moeilijk om doorheen te komen. Daarom heb ik het hele document per hoofdstuk voor u samengevat.

1. Overeenkomst

2. Uitvoering

3. Inschakelen derden

4. Rechten

5. Gebruik resultaat

6. Honorarium

7. Betaling

8. Ontbinding overeenkomst

9. Garanties

10. Aansprakelijkheid

11. Overig

Overige opmerkingen

Ik vraag doorgaans 50% van het bedrag aan het begin van het project. Dit voorkomt dat ik word opgelicht en geeft mij tegelijkertijd een subtiele sociale druk om zo snel mogelijk te beginnen aan het project.

Voor alles geldt: "tenzij anders afgesproken". Sommige projecten vragen een iets andere regeling. Het heten dan ook algemene voorwaarden.